Pojmovi turist i turizam prvi put su zvanično korišćeni 1937.g. Turizam je definisan kao putovanje ljudi na 24 sata ili duže u neku zemlju u kojoj nema stalan boravak.  Turisti su oni koji putuju u svrhu razonode, zatim osobe koje idu na skupove u vezi sa misijama bilo koje vrste, osobe na poslovnim putovanjima, kao i osobe na morskim krstarenjima, makar njihov boravak bio kraći od 24 časa. 

Trenutno prisutnih

Imamo 4 gostiju na mreži